Am newyddion...


Cwestiwn

Mae Cwestiwn yn gyfres o chwech fideo trafod cychwynnol sy’n annog pobl i ddechrau ar siwrne ffydd i ystyried y math o gwestiynau sy’n cael eu holi’n aml am Dduw. Mae canllaw i arweinwyr yn darparu’r holl wybodaeth angenrheidiol i gynnal y sesiynau ac mae ynddo hefyd gwestiynau trafod defnyddiol. Dyma’r penawdau:

  • Creu – rhoddion creadigrwydd Duw
  • Cynhenid – Duw yn y greadigaeth
  • Tlws – Ystyr y tu hwnt i’r bywyd hwn
  • Poen – Pan fo bywyd yn boenus
  • Cyd-ddigwyddiad – Gweddi ac ysbrydolrwydd
  • Meseia – Duw yng Nghrist

Cynhyrchwyd y chwech fideo yng Nghymru gan Jonathan Vaughan-Davies, gyda Cynan Llwyd yn cyflwyno yn y Gymraeg. Maent hefyd ar gael yn Saesneg. Gallwch lawrlwytho’r canllaw i arweinwyr yma.  Gwyliwch y fideos isod neu lawrlwytho er mwyn eu gwylio rywdro eto. Cliciwch yma am y fersiwn Saesneg.

 

 

Maint lawrlwytho’r fideos SD uchod ar gyfartaledd yw 51MB. Gellir gwylio fersiynau HD neu eu lawrlwytho isod.

Creu HD 159MB
Cynhenid HD 183MB
Tlws HD 156MB
Poen HD 134MB
Cyd-ddigwyddiad HD 177MB
Meseia HD 201MB

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd