Am newyddion...


Sut y dechreuodd popeth

Sefydliad er plannu a thrawsnewid eglwysi yw Cymrugyfan, a ddechreuodd yn 2005.  Roedd David Ollerton, a oedd eisoes wedi bod yn arwain a phlannu eglwysi, wedi bod yn gweithio gyda Menter Eglwysi i helpu trawsnewid eglwysi Cymraeg eu hiaith i ddilyn model a ganddo ddyfodol dichonadwy.  Ar ddiwedd 2004 fe gafodd flwyddyn sabothol a theithiodd ledled Cymru gan edrych ar eglwysi newydd a oedd wedi llwyddo, cael trafferth neu fethu.  Ar ddiwedd hyn fe ysgrifennodd adroddiad o’r enw Waleswide, ac fe roddwyd ar led dros 500 gopi ohono i unrhyw un a oedd gyda diddordeb.  Gellir gweld testun yr adroddiad yn Aran Adnoddau’r wefan hon.

Mewn ymateb i hyn, fe awgrymodd Stuart Olyott, a oedd bryd hynny yn Gyfarwyddwr Bugeiliol Mudiad Efengylaidd Cymru, ddod ag arweinwyr ynghyd i drafod y materion.  Cafodd hyn ei gefnogi’n frwd gan Elfed Godding, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cynghrair Efengylaidd Cymru.  Fe roddodd ef holl staff ac adnoddau CE Cymru ar gael er mwyn trefnu Ymgynghoriad cyntaf Cymrugyfan yn y Drenewydd yn Hydref 2005.

Yn yr ymgynghoriad hwn, cytunwyd y dylid sefydlu rhwydwaith o arweinwyr efengylaidd ar draws y sbectrwm ac o bob rhanbarth yng Nghymru er mwyn cynllunio, gweddïo a gweithio i godi ymwybyddiaeth o’r angen i blannu a chryfhau eglwysi yng Nghymru. Waleswide Cymrugyfan yw’r rhwydwaith hwn ac fe’i cofrestrwyd yn elusen, sy’n dal ar waith heddiw.

Cynigir hyfforddiant ar gyfer plannu eglwysi a bywyd eglwysig yng nghyd-destun Cymru. Anogir arweinwyr i gymryd rhan mewn mentrau sy’n plannu a chryfhau eglwysi ym mhob cwr o Gymru. Rhoddir grantiau i gefnogi plannu eglwysi yn ogystal â gweithwyr yn y maes.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd