Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Gweddïwch dros Gymru

Yma rydym yn tynnu sylw at un eglwys gan ofyn, wrth i chi weddïo drostyn nhw, y byddwch yn gweddïo dros eraill tebyg mewn gwahanol fannau.

Mae Eglwys Gymunedol Machynlleth yn grŵp o Gristnogion gwahanol o ardal eang.  Mae’r mwyafrif yn byw’r tu allan i’r dref ac maent yn ceisio cyrraedd mwy o bobl o’r dref ei hun.  Bu farw eu bugail ddiwedd 2016 ac mae eraill wedi bod yn symud i mewn ac allan o’r ardal.  Mae hyd at 27 o oedolion a 6 o blant yn mynychu’n rheolaidd.

Rhowch ddiolch:

  • Am fywyd a thystiolaeth barhaol yr eglwys.
  • Am fwy o bobl yn defnyddio’u doniau i wasanaethu’r eglwys.
  • Am y Ribidirês presennol (grŵp babanod a phlant bach) fel rhan o weinidogaeth yr eglwys a’i gwaith yn cyrraedd y gymuned.

Gweddïwch:

  • Y bydd Duw’n arwain y tîm rheoli estynedig newydd (Aled, Barry, David a Lynette).
  • Am undod ac ymroddiad i gadw Crist yn y canol.
  • Am ddoethineb wrth iddyn nhw geisio gofalu am ei gilydd yn fugeiliol ar draws ardal wledig eang.
  • Am gyfleoedd hyfforddi a mentora ar gyfer y rhai sy’n dysgu gair Duw.
  • Strategaethau newydd i gyrraedd y gymuned (yn arbennig teuluoedd ifainc), dewrder a hyfdra mewn efengylu personol ac am fwy o bobl o Fachynlleth i ddechrau dod i’r eglwys.
  • Mae’r eglwys yn astudio Beth yw Eglwys? a ddatblygwyd gan Cymrugyfan.  Gweddïwch y bydd hwn yn darparu synnwyr clir o’r newidiadau a allai fod eu hangen er mwyn i’r eglwys dyfu ac er mwyn adeiladu perthnasau agosach.

Diolch.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd