Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Hyfforddiant gan eraill

Ysgol DAWN - Datblygu Arweinwyr i Weinidogaethau Newydd

Cwrs rhyngenwadol er mwyn hyfforddi arweinwyr a gweithwyr Cristnogol ar gyfer yr eglwysi Cymraeg.  Mae'r cwrs, a leolir yn Llansannan, Conwy, o dan arweiniad Parch. Meirion Morris BD, yn cynnwys elfen o leoli'r rhai a gaiff eu hyfforddi gydag arweinwyr eglwysi trwy Gymru.  Gan ddechrau ym mis Medi, mae'r cwrs yn un llawn amser yn para am flwyddyn gyfan, ond gellir cymryd elfennau o'r cwrs ar wahân.  Gellir ymgymryd â'r cwrs yn rhan amser neu trwy gyfrwng dysgu pell.  Bydd y pwyslais ar hyfforddiant ymarferol ynghanol y gwaith ac fe gaiff hwn ei gefnogi gan ddysgu academaidd.  Gallwch ddarllen am y weledigaeth ar gyfer y cwrs yn y fan yma.  Am fwy o wybodaeth am y cwrs ac am fanylion am sut i wneud cais, cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rhaglen Ysgol Sadwrn

Cynghrair Efengylaidd Cymru

Mae CE Cymru yn trefnu digwyddiadau a rhwydweithio er mwyn galluogi, arfogi, hyfforddi a mentora cenhedlaeth newydd o arweinyddion yng Nghymru.  Ceir gwybodaeth am hyn ar dudalen 'New Generation Leaders' o'u gwefan.

Mudiad Efengylaidd Cymru

Mae MEC yn cynnig cwrs hyfforddi diwinyddol sydd wedi ei gynllunio ar gyfer cynorthwyo dyn i ddatblygu'r doniau a roddodd Duw iddo er mwyn iddo fod yn gyhoeddwr ac athro effeithiol o Air Duw; yn fugail ar bobl Dduw ac yn abl hefyd i hyrwyddo'r efengyl ym myd Duw.  Ceir manylion ar y dudalen 'Theological Training' ar eu gwefan Saesneg a manylion am y cwrs hyfforddiant Diwinyddol Cymraeg sydd yn agored i bawb ar eu tudalen Hyfforddiant Diwinyddol Cymraeg ar eu gwefan Cymraeg.

Gweinidogaethau Caleb – Yn Creu Arweinwyr Eneiniog i Roi Grym i’r Corff

Gweinidogaeth di-enwadol yw Gweinidogaethau Caleb sydd yn ceisio gwasanaethu Corff Crist yng Nghymru trwy gynnig ystod helaeth o ddewisiadau cefnogol. Mae'r rhain yn cynnwys:
• Cwrs Caleb Datblygu Arweinwyr 2 flynedd  Mae hwn yn digwydd unwaith bob mis.
• Cyrsiau byr Caleb i arweinwyr  Mae’r rhain yn para 4 sesiwn ac fe ellir eu cyflwyno dros benwythnos neu ar 4 sesiwn yn olynol.
• Cwrs Arweinwyr Caleb Hyd Canolraddol  Mae’r rhain yn para 6 sesiwn ac fe ellir eu cyflwyno un ai dros 2 benwythnos neu mewn 6 sesiwn yn olynol.
• Ymgynghoriaethau Caleb i’r Eglwys a Gweinidogaethau  Dyluniwyd y gwasanaeth hwn i weithio gydag eglwysi neu weinidogaethau a’u harweinwyr a’u helpu nhw i ddarganfod eu gweledigaeth, gwerthoedd a chenhadaeth ac yna i gydweithio gyda nhw i’w cynorthwyo i gyrraedd yr amcanion hyn.
• Seminarau Brecwast Caleb i Arweinwyr Rhanbarthol  Mae’r rhain yn barod yn digwydd yn fisol yn y Rhondda a Chaerdydd, ac rydym wrthi’n ceisio ehangu’r seminarau brecwast hyn i ragor o ardaloedd ar draws Cymru. Wedi eu creu gyda’r bwriad o alluogi adeiladu pontydd perthynol o undod yn y Deyrnas rhwng cyd arweinwyr ac arweinwyr arfaethedig mewn ardal benodol, anela’r seminarau hyn at ddathlu ein hundod yng Nghrist a darganfod y ffordd gorau i helpu ein gilydd i adeiladu Ei Deyrnas yn ein gwahanol gylchoedd o ddylanwad.

Gallwch ddarllen am y cyrsiau hyn i gyd a llawer mwy ar ein gwefan www.caleb.org.uk.
Os garech ragor o wybodaeth neu i archwilio’r posibilrwydd o ddefnyddio Gweinidogaethau Caleb ar gyfer unrhyw un o’r uchod, a fyddwch cystal â chysylltu gyda ni mewn e-bost ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd