Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Iacháu Calonnau, Newid Cenhedloedd

Medi 10-13, 2019, Coleg Trefeca, Trefeca, Aberhonddu, Powys, LD3 0PP

gyda Dr Rhiannon Lloyd - healingthenations.co.uk.

Bwriad y gweithdy preswyl hwn yw arfogi arweinwyr Cristnogol i fod yn asiantau iacháu a chymod. Yn dilyn ei ddatblygu yn gyntaf yn Rwanda wedi’r hil-laddiad, gan Dr Rhiannon Lloyd, mae nawr yn cael ei redeg gan gredinwyr lleol mewn llawer rhan o’r byd. Mae’n ceisio dwyn iachâd a chyfanrwydd i gymunedau sy'n dioddef chwerwder a rhaniadau ethnig. Gwahoddir pobl o gefndiroedd ethnig ac eglwysig gwahanol i gyfarfod â Duw a'i gilydd ar lefel y galon. Mewn awyrgylch diogel, fe’i hanogir i brofi iachâd ac fe’i galluogir i ddatblygu persbectif ac agweddau newydd. Defnyddir cyfuniad o ddysgeidiaeth ryngweithiol, sesiynau grŵp, amseroedd gweinidogaeth a chydgyfranogi gan y cyfranwyr. Mae pob sesiwn yn adeiladu ar sesiynau blaenorol, felly mae cyfranogiad llawn yn hanfodol.

Yma yng Nghymru, drwy drugaredd nid ydym wedi dioddef dim fel y dioddefodd Rwanda, ond rydym wedi profi rhaniadau ac anghyfiawnder ethnig ar hyd y canrifoedd, sydd wedi gadael eu hôl. Mae calonnau angen eu hiacháu yma hefyd. Byddwn yn archwilio profiadau Cymru Cymraeg, Cymru di-Gymraeg, a mewnfudwyr. Nod y gweithdy yw y bydd pawb yn gadael gan wybod eu bod yn cael eu caru a'u gwerthfawrogi, ac ag awydd i helpu i ddwyn iachâd i’n cenedl.

Côst cynhwysol y gweithdy preswyl fydd £165.

Am ragor o wybodaeth, a ffurflen gais, cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nodwch, os gwelwch yn dda, nad digwyddiad Cymrugyfan yw hwn.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd