Am newyddion...


Hoffem anfon ambell ebost atoch â gwybodaeth yn ymwneud â phlannu a chryfhau eglwysi yng Nghymru.  Mae llenwi’r ffurflen hon yn dangos eich bod yn cytuno i’w cael.  Gallwch rwystro'r rhain ar unrhyw bryd trwy e-bostio gweinyddwr@cymrugyfan.org.   Diolch yn fawr.

Rhaid llenwi meysydd wedi eu marcio *

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd