Am newyddion...


Ble yn y byd mae Cymru?

Deall a chymhwyso'n hunain i'r man yr ydym ... er mwyn cyrraedd y rheiny o'n cwmpas

Mae Cymrugyfan yn cynnig cwrs dwy sesiwn awr o hyd o'r enw 'Ble ar y ddaear mae Cymru?' sy'n helpu i gyd-destunoli'r eglwys yng ngoleuni:

•  Diwylliant Cymreig
•  Hanes Cymru
•  Herion cyfoes

Bydd rhai strategaethau effeithiol yn cael eu hawgrymu.

Rydym ar gael i redeg y cwrs hwn ar gyfer eglwysi a grwpiau o eglwysi ledled Cymru. Os hoffech i ni drefnu digwyddiad yn eich ardal os gwelch yn dda cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu galwch 0845 337 0823.

Mae croeso i chi fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau canlynol:
   yn Rhaeadr ar ddydd Gwener 6 Tachwedd 2015 rhwng 2-5yp
   yn Rhiwbeina, Caerdydd ar ddydd Llun 9 Tachwedd 2015 rhwng 2-5yp.
Os hoffech fynychu os gwelwch yn dda arbedwch le i’ch hunan yma.

Bydd pob sesiwn yn cychwyn trwy edrych ar sylfeini Beiblaidd, a rhoi cyfle i ryngweithiad a deialog. Byddant yn cael eu harwain gan aelodau o Cymrugyfan, sydd yn gweithio mewn sefyllfaoedd gwahanol ledled y genedl.

Mae'r hyfforddiant hwn ar gyfer

•  unigolion
•  timoedd arwain eglwysi
•  rhwydweithiau o arweinwyr
•  arweinwyr sy'n symud i mewn i Gymru
•  colegau a chynlluniau hyfforddi

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnig yn Saesneg.

Beth sydd yn mor arbennig am Gymru?
Beth yw ein hanes, a sut mae hynny'n ein heffeithio ni heddiw?
Beth sy'n digwydd mewn rhannau gwahanol o Gymru?
Sut allwn ni addasu i'n rhan ni o Gymru?
Sut allwn ni gyrraedd ein hardal â'r newyddion da?

Mae dolenni at wybodaeth ddefnyddiol ynglyn â Chymru wedi’i rhestru ar ein tudalen Am Gymru.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni trwy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu 0845 337 0823.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd