Am newyddion...


Cynhadledd Cymrugyfan 2016

Cenhadaeth Newydd i Gymru

Cenhadaeth Newydd i Gymru

Os yw Cymru yn faes cenhadol, sut beth y dylai cenhadaeth a phlannu eglwysi fod?
Bydd y gynhadledd hon yn ystyried yr heriau a’r
cyfleoedd fydd yn ein hwynebu dros y 10 mlynedd nesaf.

Os yw Cymru yn faes cenhadol, pa wersi allwn ni eu dysgu o’n profiad presennol?
Bydd David Ollerton yn cyflwyno ei waith ymchwil gan ddangos strategaethau eglwysi lleol
effeithiol yng Nghyrmu. Mae dros 300 o arweinwyr o bob cwr o Gymru wedi cyfrannu at y gwaith
ymchwil. Bydd copi o’r ymchwil yn cael ei roi i bawb sy’n mynychu’r gynhadledd.

Os yw Cymru yn faes cenhadol, pa fentrau newydd dylwn ni eu cyflwyno?
Bydd sawl menter newydd yn cael ei drafod yn ystod y gynhadledd er mwyn ennyn
gweledigaeth, partneriaeth a chefnogaeth i arweinwyr sydd am blannu neu trawsffurfio eglwysi.

Cynhadledd Cymrugyfan 2016

     Cenhadaeth Newydd i Gymru

Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2016 yn Brackla Tabernacle, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 2PQ o 10yb hyd 4yp

Dydd Iau 7 Gorffennaf 2016 yn Kinmel Bay Church, Rhyl, LL18 5EY o 10yb hyd 4yp

Prif siaradwr: David Ollerton
Gyda chyfraniadau gan dîm Cymrugyfan ac arweinwyr o bob cwr o Gymru

 

Os yw Cymru yn faes cenhadol, sut beth y dylai cenhadaeth a phlannu eglwysi fod?

Bydd y gynhadledd hon yn ystyried yr heriau a’r cyfleoedd fydd yn ein hwynebu dros y 10 mlynedd nesaf.

Os yw Cymru yn faes cenhadol, pa wersi allwn ni eu dysgu o’n profiad presennol?

Bydd David Ollerton yn cyflwyno ei waith ymchwil gan ddangos strategaethau eglwysi lleol effeithiol yng Nghyrmu. Mae dros 300 o arweinwyr o bob cwr o Gymru wedi cyfrannu at y gwaith ymchwil. Bydd copi o’r ymchwil yn cael ei roi i bawb sy’n mynychu’r gynhadledd.

Os yw Cymru yn faes cenhadol, pa fentrau newydd dylwn ni eu cyflwyno?

Bydd sawl menter newydd yn cael ei drafod yn ystod y gynhadledd er mwyn ennyn gweledigaeth, partneriaeth a chefnogaeth i arweinwyr sydd am blannu neu trawsffurfio eglwysi.

Mae croeso i bawb yn rhad ac am ddim. Bydd diodydd twym ar gael ond dewch â phecyn bwyd.
Gellir lawrlwytho manylion teithio yma: Brackla Tabernacle     Kinmel Bay Church

Cliciwch yma i archebu lle os gwelwch yn dda:

Cynhadledd Cymrugyfan 2016

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.