Am newyddion...


Dyddiau Plannu Eglwysi

Ydy Duw yn galw arnoch i fod yn rhan o blannu eglwys mewn ardal anghenus?  A yw'ch eglwys yn ystyried gwaith plannu? Hoffech chi fod yn rhan o'r antur?  Os hynny, mae'n bryd i chi baratoi a meddwl o ddifrif am hyn.

Mae Cymrugyfan yn darparu diwrnod hyfforddi a fydd yn eich cyflwyno i'r egwyddorion Beiblaidd dros blannu eglwysi, a rhoi arweiniad ymarferol ar beth mae hyn yn ei olygu.

Pam plannu?

Pa baratoad sydd ei angen?

Sut fyddwch chi'n mynd o'i chwmpas?

Fydd y gwaith yn para?

Dyddiau hyfforddi nesaf: Dydd Mawrth 7 Chwefror 2017 ym Merthyr Tudful a dydd Mercher 8 Chwefror 2017 yn Y Bala.

Os hoffech fynychu un o'r digwyddiadau hyn os gwelwch yn dda e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.