Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Mae’n nhw’n dweud eich bod yn gallu dweud pryd bu gweinidog yn hyfforddi trwy edrych ar ei gasglaid o lyfrau.  Yn sicr, mae yna sawl esboniad gwerthfawr ar fy silff lyfrau sydd yn gymorth wrth baratoi pregethau ond mae yna hefyd sawl llyfr sydd erbyn hyn allan o ddyddiad er ei bod nhw wedi bod yn gyfoes iawn ar y pryd.  Mae yna hefyd bentwr o lyfrau sydd dal angen eu darllen!

Bydd llyfr y credaf fyddo werth i bob arweinydd ei ddarllen yn cael ei gyhoeddi fis Gorffennaf eleni.  Enw’r llyfr newydd yw Cenhadaeth Newydd i Gymru gan David Ollerton, ffrwyth ei waith academaidd sydd nawr ar gael i gynulleidfa ehangach.  Mae baich a chyfraniad David yn enwog ar draws Cymru ymhlith sawl cefndir a thraddoddiad gwahanol.  Mae’r llyfr yn ganlyniad i ymdrech weddigar a chonsyrn difrifol am yr Efengyl yng Nghymru.

Mae’r llyfr ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac mae’n gyflwyniad gwerthfawr i unrhyw un sydd yn ceisio deall cenhadaeth yng Nghymru.  Fel llyfr teithio mae’n esbonio ac yn dehongli sawl peth sydd yn annealladwy i sawl un am Gymru.  Pam fod gymaint o gapeli?  Beth yw’r obsesiwn gyda datganoli?  Pam ddim gwneud popeth yn Saesneg?  Oes yna fywyd rhwng yr M4 a’r A55?  Beth yw cyd-destun cenhadaeth yng Nghymru heddiw?  Rwyf yn anog unrhyw un sydd yn gobeithio ymwneud â diwylliant Cymreig i weithio trwy penodau cynnar y llyfr hwn.

Mwy na hynny mae’r llyfr yn alwad i genhadaeth newydd yng Nghymru.  Nid yn aml mae data yn cael ei gasglu a dehongli fel hyn ar gyfer Cymru yn benodol.  Mae David yn dangos i ni o le ni’n dod ac i le ni’n mynd.  Mae yna angen dwys i gyrraedd pentrefi a threfi Cymru.  Nid yw’r llyfr yn cynnig fformiwla hud nag atebion syml ond mae yn cwestiynu beth mae’r eglwysi yn gwneud ar hyn o bryd ar draws ein cenedl.  Wrth i ni geisio deall ein cyd-destun wedyn byddwn yn barod i rhannu’r newyddion da am Iesu Grist.

Os byddwch yn mynychu’r gynhadledd Cymrugyfan mi fyddwch yn clywed David yn cyflwyno ei waith ymchwil yn bersonol oherwydd David yw’r prif siaradwr.  Dewch yn llu i gwrdd â gweinidogion eraill ac i weld y darlun llawn.  Archebwch eich lle yma.

Bydd y llyfr ar gael i’w archebu yma o’r 8fed Gorffennaf ymlaen.

Add a comment...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd