Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Dydw i ddim yn meddwl y ‘12’ wrth gwrs, apostolion yr Oen (Datguddiad 21:14… dim ond deuddeg ohonynt oedd!), y rhai oedd yn gyfrifol am ysgrifennu cymaint o’r Testament Newydd. Meddwl wyf am y rhai a blanodd yr eglwysi i mewn i Ewrop. Fe wnaeth rhai Pabau honni i fod yn apostolion, ac felly gwell oedd gan y diwygwyr i wneud i ffwrdd a hwy yn llwyr… ond ydym ni wedi colli rhywbeth yn y broses? 

Mewn rhai ffyrdd doedd gan ‘Ewrop Gristnogol’ ‘Christendom’ ddim mou hangen gan fod adeiladau’r eglwysi yn lawn ym mhobman (roedd y gyfraith mynnu presenoldeb!), ac roedd y paganiaid tu allan i Ewrop ddim yn groesgawr iawn. Yna fe wnaethom ddechrau anfon cenhadon i India, bu ffyniant mewn eglwysi tu allan i Ewrop, ac fe gwympodd ‘christendom’ (gwynt teg ar ei ôl ddweda i!).

Felly, rwan pan mae ardaloedd mawr o Gymru, heb sôn am weddill Ewrop, heb eglwysi hyfyw, pwy sydd am blannu? Ydym ni am drin yr ardaloedd anghenus yma fel y gwnaethom drin India cyn Carey? Mae Peyton Jones wedi ysgrifennu llyfr, Church Zero: Raising 1st Century Churches out of the Ashes of the 21st Century Church (David C. Cook, Colorado Springs , 2013).  Mae’n credu bod apostolion dilynol yn blanwyr eglwysi. Mae’n credo fod yn rhaid i ni fynd yn ôl i’r gorffennol. Da o beth fyddai i bawb ei ddarllen fel rhan o’u rhestr ddarllen yr Haf ma yn yr haul.

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd