Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Ar y Sul cyn y Pasg, roeddwn yn siarad yn Helston yng Nghernyw, un o’n cefndryd Celtaidd a lle sydd ddim yn wahanol iawn i Gymru.  Mae hi’n ugain mlynedd ers i mi bregethu yno gyntaf – i ugain o bobl mewn canolfan gymunedol.  Ar y Sul hwnnw cafodd y gynulleidfa arferol gwmni rhai o’r grŵp Pentecostalaidd oedd yn cyfarfod yn neuadd y dre fel arfer, ond roedd rhywun wedi rhoi gliw yng nghlo’r adeilad dros nos ac felly nid oedd yn bosib iddynt gael mynediad i’r neuadd.

Ugain mlynedd yn ddiweddarach, rwyf wedi bod yn gwneud cyrsiau hyfforddi i arweinwyr tua deg eglwys sydd wedi eu plannu o Helston – ym Mhenzance, St Austell, Truro… neu gan yr eglwysi a blannwyd gan y planiadau eu hunain yn Hayle, Falmouth, Pool…

Roedd yr arweinwyr yn ifanc, brwdfrydig a llawn ffydd.  Ar y nos Sadwrn siaradais mewn digwyddiad ar gyfer dynion, i dros 150 o ddynion.  Eiddo’r eglwys oedd yr adeilad yr oeddem yn cyfarfod ynddo, adeilad newydd sy’n cael ei ddefnyddio i wasanaethu ac ymestyn allan i’r gymuned ac i fod yn bont i’r efengyl gael cyrraedd y trigolion lleol.  Gyda’i gilydd mae’r nifer o aelodau yn eglwys Helston, a’r eglwysi a blannwyd ganddi, yn bron i fil o bobl, cannoedd ohonynt wedi dod i’r bywyd yn ystod y ddwy ddegawd.  Rhyfeddol a dweud y lleiaf.

Y cwestiwn mawr oedd yn codi oedd, beth mae nhw wedi ei wneud yn iawn?!  Ai gweddi ac ympryd?  Ai’r ffaith fod y rhai a gafodd dröedigaethau yn ymuno ac eglwysi lle mae bod yn weithgar wrth rannu’r efengyl yn norm?  Ai’r ffaith eu bod yn weithgar yn eu cymunedau mewn dwsinau o ffyrdd?  Ai safon fy nysgu a’m pregethu blynyddol i?  [Crafu gwaelod y gasgen yw hynny – a ddim i’w gymryd o ddifrif!]  Ai Duw yn bod yn ffyddlon i arweinwyr oedd wedi bod yn llawn ffydd, ffyddlondeb, aberth, gweledigaeth, angerdd dros blannu eglwysi… mae hyn oll yn bendant yn wir amdanynt.  Neu ai Duw ar waith oedd hyn, Duw’n gweithio mewn lle di-nod, sy’n enwog am wrachod, i ddangos ei ogoniant Ef, lle na all neb arall gymryd y clod?  Neu gyfuniad o’r holl bethau hyn?

Beth bynnag yw’r esboniad, pryd fydd ein tro ni?

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd