Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Rwy’n meddwl am y ffordd  yr  ydym yn rhannu’r efengyl gyda’r rhai sydd o’n cwmpas. Y 3 miliwn o bobl sy’n byw yng Nghymru, yn cynnwys y 582,000 sy’n medru’r Gymraeg. Pam fydden ni’n bod yn esgeulus, yn anniben, yn gyffredinol, ar hap, neu heb baratoi….yn y ffordd yr ydym yn dangos ac yn rhannu’r efengyl ryfeddol sydd gennym? Pe byddem yn adeiladu tŷ, oni fyddem yn cysidro’r cwsmer, y tirlun â’r cynllun priodol? Pe byddem yn buddsoddi mewn stociau, oni fyddem yn astudio’r farchnad? Pe byddem yn rhedeg busnes, oni fyddem yn astudio a hyrwyddo’n drylwyr, dim ots pa mor dda yw ein cynnyrch?

 

Felly, oni fyddai’n syniad da i adnabod Cymru’n well? Y cyd-destunau amrywiol, y diwylliant, yr hanes, yr hunaniaeth, y feddylfryd, y rhwystrau, y rhagfarnau…fel y gallwn gyflwyno’r efengyl ogoneddus yn y ffordd fwyaf addas posib? Onid dyma a wnaeth Paul yn Athen?

 

Mae Cymru Gyfan yn cynnig rhai digwyddiadau rhanbarthol a all fod o gymorth inni. ‘Lle ar y ddaear mae Cymru?’ Prynhawn i esbonio’r heriau a’r cyfleoedd i ni gael  ein tŷ mewn trefn. Pam na ddewch chi? Pam na ddewch chi ag arweinwyr eraill gyda chi? Pam na wnewch chi ofyn i ni wneud hyn drosoch yn lleol?

Y Drenewydd: 15 Ionawr.

Chwiliwch ac archebwch ar y wefan www.cymrugyfan.org

 

Add a comment...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd