Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Flwyddyn yn ôl gwnaeth y blog holi sut fyddai eglwys fyw a ffyniannus yn edrych yn y dyfodol. Mae’r adeiladau a adeiladwyd yn oes Fictoria yn mynd â’u pen iddynt, yn damp, yn anghyfforddus ac yn aml y siâp anghywir ar gyfer defnydd modern. Cawsant eu hadeiladu pan oedd Cristionogaeth yn fyw, a phobl â ffydd amwys mewn Duw Cristnogol, a synnwyr o ddyletswydd y dylent ‘fynd i’r capel’. Dim heddiw.

Heddiw, yn arbennig yn y Gymru wledig a Chymraeg, mae’r niferoedd sy’n addoli yn brin, yr adeiladau yn faich, a’r adnoddau’n gyfyngedig. Fe wnes i awgrymu y byddai’r patrymau cyn-Fictoraidd o weinidogaeth ranbarthol yn gwasanaethu grwpiau bach lleol mewn cartrefi yn fwy ymarferol. Ydym ni rhywfaint yn nes at weledigaeth neu gynllun? Diben y Blog yw ein herio i ymdrin â’r materion sy’n ein wynebu. A yw’r niwl yn clirio?

Os ydym ni’n gobeithio gweld cymunedau Cristnogol ffyniannus (gydag adeiladau neu beidio) sy’n byw a chyhoeddi’r Efengyl yn glir (a thraddodiad neu beidio), sut mae dechrau arni? A fydd digon o bobl i gynnal Clybiau, CAP, Banciau Bwyd … Ysgolion Sul, grwpiau addoli, cyfarfodydd chwiorydd … a gweithgareddau eraill sy’n ddisgwyliedig mewn eglwys drefol? A fydd angen patrwm gwahanol arnom? A fydd angen ‘Cymunedau Efengyl-ganolog’ arnom, rhai sy’n defnyddio cymdogrwydd, bwyd ac angen i adeiladu pontydd perthynol ar gyfer yr Efengyl?

Efallai nad oes angen i ni edrych yn rhy bell i’r gorffennol i ddod o hyd i’r dyfodol. Cynhaliwyd y cyfarfodydd Methodistaidd cynnar, sef y seiadau, mewn cartrefi, ac roeddent yn cael eu cefnogi gan weinidogaeth deithiol, boed hynny’n lleyg neu amser-llawn. Gwnaeth y rhain gynyddu trwy dystiolaeth leol, cyswllt, a theulu yn gymaint â thrwy gynulliadau mawr a phregethwyr poblogaidd.

Mae cliwiau i’n helpu, ond mae’n rhaid i ni ymgodymu â’r mater, yr her, ein cyd-destun … nes y bydd gennym gynllun a fydd yn gweithio. Fel arall bydd y diffeithwch yn ennill tir. Gwnewch hyn yn flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn hon … ewch ati i flogio!

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd